Mini's

Welkom op de informatiesite van de mini's van Hockeyclub 's-Hertogenbosch!


Deze informatie is bestemd voor alle kinderen, en hun ouders/verzorgers, tussen de 5 en 10 jaar (de Funkey-hockeyers en de mini's) die graag willen hockeyen bij Hockeyclub 's-Hertogenbosch (HCDB).

Bij HCDB, trainen en spelen elke week zo’n 375 mini's, hierbij staat vooral het spelplezier voorop! De mini-teams zijn onder te verdelen in: de Funkey's, de trainingsmini's, de F-jes, de 6-tallen E en de 8-tallen E. De jaargangen lopen (op basis van geboortedatum) van 1 oktober - 1 oktober.

Zoals veel verenigingen draait ook HCDB op vrijwilligers. Dit betekent dat wij graag een beroep doen op enthousiaste ouders! Dat kan zijn voor het coachen van een mini-team, het verzorgen van een wekelijkse mini-training, spelleiding op zaterdagochtend tot het vervullen van een rol in een van de commissies binnen HCDB. Mocht u interesse hebben in een van deze activiteiten dan kunt u contact opnemen met minicommissie@hcdenbosch.nl

Teams
Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, wordt er in verschillende samenstellingen gespeeld.

FunKey-trainingen
Kinderen die voor 1 oktober 4 jaar worden mogen meespelen bij de Funkey’s. De kinderen spelen en bewegen 1 keer in de week, zij spelen nog geen wedstrijdjes op de zaterdag. Afhankelijk van de samenstelling van de Funkey-groep wordt er tijdens de training tijd ingeruimd om onderling hockey gerelateerde partijtjes te spelen. Op dit moment is er geen wachtlijst voor de allerjongste groep van Funkey. De lessen zijn voor jongens en meisjes samen.
Bij opgave van uw zoon of dochter beginnen de trainingen in september. Deelname aan 2 Funkey proeftrainingen en instromen bij Funkey kan gedurende het gehele seizoen op
afspraak met de minicommissie. Vriendjes of vriendinnetjes die nog niet zijn aangemeld bij HC 's-Hertogenbosch maar wel de proefles willen volgen, kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de site of contact opnemen met de minicommissie of het secretariaat.

Trainingsmini's 6-jarigen
Als (bijna) 6-jarige word je trainingsmini. Je wordt ingedeeld in een team. Een team bestaat uit maximaal 8 kinderen. Er wordt 1 keer in de week op woensdagmiddag getraind. Tot de herfstvakantie wordt er alleen getraind. Na de herfstvakantie worden er onderlinge wedstrijdjes gespeeld tegen de andere trainingsmini's, dit gaat door tot aan de winterstop.
Na een half jaar trainen en onderlinge wedstrijdjes, wordt er na de winterstop deelgenomen aan de lentecompetitie als F-team. Dit houdt in dat er met twee teams van drie kinderen wedstrijden worden gespeeld. De wedstrijden zijn op 1/8 veld met vier doeltjes. Per team worden er twee wedstrijden tegelijkertijd gespeeld.
De wedstrijden duren 2 x 15 minuten.F3-tallen 7-jarigen
Nadat je als trainingsmini een half jaar als F-je hebt gespeeld, speel je aan het begin van het volgende seizoen tot de winterstop nog als F3-tal. 

E6-tallen 8-jarigen
Na de winterstop ga je dan met je team verder als 6-tal. Dit betekent dat er op een 1/4 veld wordt gespeeld, 6 spelers in het veld en maximaal 2 wissels. Er wordt nu ook met een keeper gespeeld. De wedstrijden duren 2 x 25 minuten.
Er wordt dit hele seizoen twee keer in de week getraind, op woensdag- en vrijdagmiddag. Elke vrijdagmiddag is er vanaf de 2 e helft van het seizoen een keeperstraining voor het kind dat die week de wedstrijd keept; dit is voor of na de teamtraining tussen 16:00 uur en 18:00 uur.

Na de zomer blijven de E6-tallen nog een heel seizoen als 6-tal spelen. Er wordt ook dit jaar twee keer in de week getraind, op woensdag- en vrijdagmiddag. Daarnaast is er elke vrijdagmiddag voor of na de eigen training een keeperstraining voor het kind dat die week de wedstrijd keept.

E8-tallen 9-jarigen
De 8-tallen zijn de laatste teams die onder de mini's vallen. Het volgende jaar ga je naar de jeugd en worden de teams D11-tallen. Als 8-tal bestaat een team uit circa 10 spelers. Er wordt op een ½ veld gespeeld en de wedstrijden duren 2 x 30 minuten.
De training is op dinsdag- en vrijdagmiddag. Ook is er elke vrijdagmiddag een keeperstraining voor het kind dat die week de wedstrijd keept.

Als we de 6-jarige miniperiode opdelen in 12 blokken van een half jaar wordt de indeling het duidelijkst:
Half jaar Naam Leeftijd Half jaar Naam Leeftijd
1 FunKey 4 jaar 7 F3-tallen 7 jaar
2 FunKey 4 jaar 8 E6-tallen 7 jaar
3 FunKey 5 jaar 9 E6-tallen 8 jaar
4 FunKey 5 jaar 10 E6-tallen 8 jaar
5 Trainingsmini 6 jaar 11 E8-tallen 9 jaar
6 F3-tallen 6 jaar 12 E8-tallen 9 jaar

Procedure Teamindeling mini's HCDB
Het belangrijkste bij de mini's is dat ze met veel plezier op het hockeyveld staan. Dit plezier hebben ze als ze samen met hun teamgenoten, coaches, trainers en ouders er een leuk seizoen van maken, sociaal en sportief. Omdat de leeftijd waarop kinderen gaan hockeyen steeds vroeger ligt ontstaan er eerder niveauverschillen tussen kinderen wat invloed kan hebben op het spelplezier.
Als minicommissie streven we ernaar om teams te maken van kinderen die op hetzelfde niveau hockeyen, binnen de door de KNHB vastgestelde leeftijdsindeling.
Bij het maken van de indeling worden de volgende criteria gehanteerd:

1. Leeftijd volgens de KNHB-regels. Dit betekent dat we vasthouden aan geboortedata van 1 oktober-1 oktober het volgende jaar.

2. Indien er kinderen op de wachtlijst staan, worden deze opgeroepen om te komen hockeyen bij onze mooie club wanneer er in de leeftijdsgroep plek komt. Deze kinderen worden direct in de lijn van hun leeftijd geplaatst. Ook als ze nog geen hockeyervaring hebben.

3. Uitgangspunt aantal spelers/speelsters:
- 3-tal: 7/8 mini';s
- 6-tal: 7/8 mini's
- 8-tal: 9/10 mini's
Mochten er in een lijn te veel mutaties zijn dan kan het gebeuren dat wij afwijken van dezeaantallen.

4. Hockeykwaliteiten: 
Ook op jonge leeftijd zien we al veel verschil in hockeyvaardigheden. De minicommissie is zich er echter van bewust dat de grote ontwikkeling die kinderen doormaken en nog gaan doormaken, zowel motorisch, cognitief als sociaal, ook veel invloed gaat hebben op de hockeyvaardigheden van deze kinderen. Zodoende kan er bij de mini’s geen sprake zijn vaneen selectiebeleid.

De KNHB heeft hier in 2018 een duidelijke visie over geformuleerd en HC ’s-Hertogenbosch neemt deze visie mee in het uitzetten van beleid omtrent de selecties. Zie voor meer informatie over deze visie de website van de KNHB
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/beleid#visie-op-de-
ontwikkeling-van-hockeyers

Dit betekent voor het komende seizoen nog niet zoveel. We zijn wel bezig met het verkennen van de mogelijkheden om trainingen anders in te richten en teamindelingen anders te organiseren. Vooralsnog werkt het met de teamindelingen van de mini’s vrij goed en merken we dat kinderen zich goed voelen in teams met ongeveer gelijkgestemde spelers. Met name bij de 6-tallen en f-jes (3-tallen) hebben we geprobeerd groepen te maken die gelijkwaardig zijn. Ter illustratie, de meisjes en jongens 6E1 en 6E2 zouden op papier even sterk zijn, zo ook de 6 E3 tot en met de 6 E6, etc.

- Motivatie, houding en gedrag binnen het team, naar de coach en spelleider.
- Coachbaarheid, kindkenmerken (denkers, doeners, dromers)
- Tactisch inzicht, spelinzicht
- Motorische vaardigheden
- Balbeheersing en stickbehendigheid

Tijdens het seizoen verzamelt de Minicommissie informatie over de spelers/speelsters.
Dit doen wij door middel van:
- gesprekken met coaches en trainers;
- twee keer per jaar worden er evaluatieformulieren ingevuld door coaches en trainers;
- motorische testjes 1 á 2 keer per jaar;
- observatie van de lijncoördinatoren hele jaar door of observatie door externen op verzoek van minicommissie.

5. Er wordt geen rekening gehouden met een vriendjesverzoek. De reden daarvoor is dat alle kinderen dan ook op sociaal gebied gelijkwaardig starten in een team. Kliekjes vorming wordt voorkomen en het hockeyen met veel verschillende kinderen zal de sociale ontwikkeling stimuleren (nieuwe vriendjes maken, groepsvorming).

Het uitgangspunt van de minicommissie is dat kinderen met minimaal twee kinderen van het huidige team in het nieuwe team worden geplaatst. Het is niet altijd mogelijk aan dit uitgangspunt vast te houden. Vanaf de jeugd is een vriendenverzoek mogelijk.

Aanmelden/instromen

Een kind wordt opgeroepen van de wachtlijst zodra er de mogelijkheid is om te starten. Medio mei worden alle kinderen opgeroepen die als Funkey (4-jarigen) of trainingsmini (6-jarigen) bij de start van het seizoen in september kunnen starten. Dit doen we op basis van volgorde van inschrijving op de wachtlijst. Op dit moment hebben we geen wachtlijst voor deze lijnen. Klik hier als je je kind wilt inschrijven.
 
Kinderen die een ouder broertje/zusje of vader/moeder hebben die al bij HCDB hockeyen, worden met voorrang geplaatst. Per jaargang kunnen we 64 meisjes en 40 jongens (aantallen onder voorbehoud) plaatsen. Als kinderen op latere leeftijd willen instromen, kan dit alleen als er teams zijn die nog niet aan het maximale aantal kinderen voldoen. Dit maximum is ingesteld vanwege het aantal velden dat we beschikbaar hebben. Aan het einde van een seizoen wordt een nieuwe teamindeling gemaakt, wij proberen deze teams voltallig te maken. Het kan soms voorkomen dat er teams zijn die nog niet voltallig zijn aan het begin van het seizoen. Dan is er de uitzonderlijke mogelijkheid om gedurende het seizoen kinderen te laten instromen.

Voor informatie over de mogelijkheden kan er per mail contact worden opgenomen met de minicommissie. Vermeldt u alstublieft naast uw vraag, ook uw telefoonnummer.

Trainingen

De trainingen voor de mini's vinden plaats op vaste tijden op dinsdag-, woensdag- en
vrijdagmiddag. Op woensdagmiddag wordt er onder andere training gegeven door studenten van het Koning Willem I College. De overige trainingen op woensdag en de trainingen op dinsdag- en vrijdagmiddag worden verzorgd door onze eigen jeugdspelers die door de club worden opgeleid, of uiteraard door ouders die als vrijwilliger het team van hun mini trainen. 

Naast de reguliere hockeytrainingen zijn er op vrijdagmiddag voor alle teams
keeperstrainingen, deze worden verzorgd door de keepersschool. Omdat de mini's nog niet met vaste keepers spelen hebben alle teams de mogelijkheid om, voor of na de reguliere training, 1 speler de keeperstraining te laten volgen. In de praktijk betekent dit dat een speler die op zaterdag als keeper wordt opgesteld, op vrijdag de keeperstraining en zijn eigen training volgt.

De keepersuitrusting wordt door de club ter beschikking gesteld. Wij stellen het zeer op prijs dat het wordt doorgegeven wanneer kinderen niet komen trainen.
Mochten er trainingen niet doorgaan, bijvoorbeeld door slecht weer, dan wordt dat op de dag van de training rond 12 uur doorgegeven. Op de seizoenskalender staan alle reguliere data waarop er wel en niet getraind wordt.

Voor de trainingen en de wedstrijden zijn scheenbeschermers en een hockeybitje verplicht. Verder kunstgrasschoenen, een hockeystick en lekker zittende sportkleding.

Trainingsschema
Bij de mini's op de volgende dagen:
- Funkey’s: woensdagmiddag
- Trainingsmini's (eerstejaars): woensdagmiddag
- F-jes (tweedejaars): woensdagmiddag en vrijdagmiddag
- E 6-tallen: woensdagmiddag en vrijdagmiddag
- E 8-tallen: dinsdagmiddag en vrijdagmiddag

Het volledige en actuele trainings- en wedstrijdschema is te vinden elders op de website en uiteraard ook in de HCDB-app. De HCDB-app bevat ook nieuws en heeft een agenda functie. 

Wedstrijden
Wanneer je start met hockeyen worden er al vrij snel wedstrijden gespeeld, bij de
trainingsmini's starten we na de herfstvakantie met de interne competitie (onderlinge wedstrijden). Wedstrijden zijn voor alle spelers verplicht. Het hockeyseizoen bestaat uit de herfstcompetitie van september tot december, vervolgens is er de winterstop. In het voorjaar spelen we de lentecompetitie. Het hockeyseizoen wordt afgesloten met de mini-slotdag. Dit is een competitie dag met spelletjes waarmee het hockeyseizoen op een gezellige manier wordt afgesloten (alle teams worden geacht hier voltallig bij aanwezig te zijn).

Voor de wedstrijden is, naast de scheenbeschermers en het hockeybitje, een clubtenue
verplicht, deze is te verkrijgen bij Teun van Pelt in de Hinthamerstraat of bij de Clubshop in de hal van het clubhuis.

Spelleiding
Alle miniteams hebben twee coaches, daarnaast worden alle wedstrijden van de miniteams begeleid door ouders. Omdat niet alle ouders bekend zijn met coachen en ook niet alle ouders op de hoogte zijn van de spelregels, wordt er elk jaar een coach-avond en een spelregelavond georganiseerd.
In het clubhuis is tijdens de competitiedagen de informatiebalie bemand, coaches kunnen zich hier aanmelden en de benodigdheden voor de wedstrijden afhalen. In principe is hier altijd iemand van de minicommissie aanwezig samen met twee ouders van een miniteam. Deze teams worden van tevoren aangewezen door de minicommissie.

Ouders

Wat verwacht de club van ouders?
Coachen miniteams
Voor de coaches doet de club een beroep op de ouders. Nadat de teamindeling bekend is zal de minicommissie alle ouders aanschrijven over het coachen van zijn of haar kind bij de mini’s. Alle ouders zijn welkom om dit te doen, ook ouders zonder hockey ervaring. Het gaat om het enthousiast en gestructureerd begeleiden van een team. Ook bij het coachen staat plezier maken voorop. Per team mogen zich maximaal twee coaches aanmelden. Van coaches mag verwacht worden met plezier positief coachen, teambuilding promoten, invallers regelen, contact onderhouden met de ouders (planning en mededelingen doorgeven vanuit de minicommissie), de taken verdelen onder de ouders en iedere wedstrijd wedstrijdformulier digitaal invullen. Aan het begin van het seizoen wordt een coachavond georganiseerd.
Coaches met weinig ervaring kunnen zich verdiepen in het coachboekje (beschikbaar via de site van de KNHB – jongste jeugd). Een aanrader!

Ouders mini's fluiten miniwedstrijden
Bij onze vereniging fluiten de ouders de wedstrijden van de mini's (F en E), uiteraard de wedstrijd van zoon of dochter. Hiermee wil de club meer betrokkenheid van ouders creëren en hockeykennis bevorderen. Mini’s hebben nog veel te leren over hockey en de spelregels, daarom is uitleg tijdens de wedstrijd, tijdens het fluiten soms nodig en wenselijk. Aan het begin van het seizoen wordt altijd een speciale spelregelavond georganiseerd voor ouders. En aansluitend kan bij interesse de volledige scheidsrechterscursus (2 avonden + examen) worden gevolgd. Op de Arbitrage pagina kan je hierover meer informatie vinden.

Rijschema ouders
Om uitwedstrijden te kunnen spelen, worden ouders geacht te rijden. Het rijschema wordtdoor de coach of manager gemaakt. Als ouders niet kunnen, moeten ze onderling ruilen. Coaches rouleren mee in de rijbeurten van hun team. Het heeft de voorkeur om samen naar de uitwedstrijden te reizen, dit is om de saamhorigheid en het teamgevoel te bevorderen.

Infobalie mini's op zaterdag door ouders
Op zaterdagochtend van 7:30 uur tot 10.15 uur bemannen ouders van een miniteam de
infobalie. Het team ontvangt een mail met het verzoek twee ouders aanwezig te laten zijn op het genoemde tijdstip. Er is altijd iemand van de minicommissie aanwezig om bij de opstart te ondersteunen. Vanaf 10.15 uur nemen de ouders van de jeugd het over.
Taken zijn: informatie geven aan de bezoekende teams, pionnen uitdelen en na de wedstrijden weer innemen, goaltjes meegeven, ranjamunten en koffiemunten meegeven aan coaches.

Ranjabar ouders van mini's
Tijdens de infobaliedienst worden de ouders eveneens verzocht om de ‘ranjabar’ te bemensen. Het gaat dan om het vullen van de ranjakannen, klaarzetten en opruimen.