Visie en Missie

Hockeyclub 's-Hertogenbosch is de (sportieve) ontmoetingsplek in de Bossche omgeving. Immers voor vele generaties (leden, supporters en bedrijven) is dit een belangrijke thuisbasis. Niet alleen op zaterdag of zondag maar ook door de week. De vereniging kent een open, vooruitstrevend, ambitieus, maatschappelijk betrokken en bourgondisch karakter met als basis de typerende Brabantse gezelligheid. Maar ook heerst er gepaste trots op de vele behaalde landstitels en de prachtige accommodatie.

De leden bij Hockeyclub ’s-Hertogenbosch staan centraal. Enerzijds omringd en ondersteund door enthousiaste, sportieve en respectvolle supporters en anderzijds omringd door zeer loyale en gewaardeerde vrijwilligers en sponsoren. Zowel de breedte- als tophockey maken samen de hockeyclub ’s-Hertogenbosch.

Waarvoor zijn wij er? Wat is onze Purpose?

Een leven lang leren, binden en boeien door spelplezier en sportieve (top)prestaties
Waar staan wij voor?

Onze missie:

  • Wij stellen het hockeyspel, de ontwikkeling, zowel sportief, sociaal als maatschappelijk, de beleving en het plezier centraal;
  • Wij stellen sportiviteit en respect voorop;
  • Onze vereniging is bereikbaar en toegankelijk voor leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren.
  • Wij zijn trots lid te zijn van een sterk toonaangevende vereniging in Nederland;
  • Wij hechten waarde aan een sterke clubbeleving waarin eenieder zich betrokken en thuis kan voelen.

Waar gaan wij voor? Wat willen wij bereiken?

Onze visie:

  • Wij zijn één vereniging en bieden kwalitatief aantrekkelijk hockey op alle niveaus. We bieden iedereen de bijpassende professionele faciliteiten waarbij zowel ruimte is voor ambitie en topprestaties als aandacht voor plezier in het spel;
  • Wij zijn een vereniging en creëren betrokkenheid en participatie van onze leden en vrijwilligers door openheid, duidelijkheid, gezelligheid en gelijkheid;
  • Wij creëren een veilige en sportieve omgeving waarin het hockeyspel, de opleiding alsmede de ontwikkeling en het spelplezier centraal staan;
  • Wij zijn maatschappelijk relevant voor de (o.a. Bossche/Brabantse) samenleving door verbinding te maken met andere (sport)verenigingen, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en inwoners.