Contributie & Lidmaatschap

Welkom bij hockeyclub 's-Hertogenbosch!

 Op deze pagina vind je informatie over lidmaatschap en contributie, zoals deze geldt vanaf het seizoen 2021-2022 (voor wat betreft de contributie onder voorbehoud van vaststelling door de algemene ledenvergadering). Heb je verder nog vragen, mail of bel ons secretariaat (secretariaat@hcdenbosch.nl of 073 8 999 559)

HC 's-Hertogenbosch heeft geen wachtlijst.

Voor het inschrijfformulier klik hier

 

Seniorleden

€ 369

Seniorleden 18 t/m 23

€ 339

Duo leden

€ 290

Junioren A t/m/D

€ 369

Junioren E

€ 320

Junioren F

€ 273

Junioren G / Funkey

€ 210

Trim- en trainingsleden

€ 244

Trainingslid +

€ 265 ( Trainingslid + 3 wedstrijden)

Studententraining

€ 175 ( ook half seizoen mogelijk € 95)

Niet-spelende leden

€ 120

LG hockey

€ 199

Donderdagcompetitie

€ 244

Max. gezinscontributie

€ 1.295

Inschrijfgeld

€ 60

 De contributies van Hockeyclub 's-­Hertogenbosch worden jaarlijks geïndexeerd.

* Er geldt een toptoeslag van € 200 voor spelers uitkomend in A1, B1, C1 en D1 en 2. En een breedte-plus toeslag van € 100 voor spelers uit A2, B2 en 3, C2 en 3,en D3. (Onder voorbehoud)

** De maximale gezinscontributie is exclusief inschrijfgeld en de toeslagen voor tophockey, zaalhockey, verzuimen en boetes. De maximale gezinscontributie vervalt, indien de contributieverplichtingen niet tijdig zijn voldaan. Definitie van gezin: een gezin bestaat uit ouders en kinderen woonachtig op hetzelfde adres en (studerende) kinderen tot 25 jaar.

 

OPZEGGEN OF AANPASSEN LIDMAATSCHAP

 

Tot 1 juni is er de mogelijkheid om kosteloos op te zeggen.
Opzegging van je lidmaatschap dient per e-mail te gebeuren vóór 1 juni via secretariaat@hcdenbosch.nl. LET OP: Als je geen bevestiging hebt ontvangen, is je afmelding niet verwerkt, blijf je lid en dus contributie plichtig.

Tot 1 september is er de mogelijkheid om het lidmaatschap nog aan te passen.
Mochten je omstandigheden nog wijzigen ná 1 juni, kun je het secretariaat vragen je lidmaatschap om te zetten naar niet-spelend en eventueel vast de opzegging te verwerken per einde volgende seizoen. Afhankelijk van plaats is er gedurende het seizoen wel de mogelijkheid om alsnog spelend lid te worden.

Tot 1 maart is er de mogelijkheid om, bij geldige reden, het lidmaatschap voor de tweede
helft van het seizoen om te zetten naar niet-spelend lid en restitutie aan te vragen.Ditis ter beoordeling van het bestuur van onze vereniging en bedraagt maximaal 30 % van de totale contributie.

 Omzetten naar niet-spelend lid is niet mogelijk met terugwerkende kracht.

 

CONTRIBUTIEFACTUREN

Betaling per factuur

Facturen worden eind juli verstuurd, dienen vóór 1 september voldaan te zijn op rekeningnummer NL50 RABO 0130 8677 72 ten name van Hockeyclub 's-Hertogenbosch onder vermelding van factuur-­ en lidnummer.

 

Betaling per automatische incasso

Bij betaling in één termijn vindt incasso rond 1 september plaats.

Bij betaling in twee termijnen vindt eerste incasso plaats rond 1 augustus en de tweede rond 1 oktober.

Facturen Toeslag tophockey en Breedte-plus : medio oktober.
Zaalcontributie: medio december.

 

TOELICHTING

Duo-lidmaatschap

je traint volledig mee,
je speelt 50% van de wedstrijden,
minimaal 12 volledig betalende leden per team
duo’s melden zich voor 1 juli samen aan via penningmeester@hcdenbosch.nl,
een duo-lid telt als ½ lid,
er zijn geen wijzigingen mogelijk gedurende het seizoen, indien blessure bij een van de leden van het duo, is geen restitutie mogelijk maar moet e.e.a. onderling geregeld worden,
je stelt je aanvoerder en tc-senioren op de hoogte.

Teamkorting senioren

Vanaf 14 Spelers, 2% van totaal betaalde contributie wordt op de teampas gestort mits alles betaald is voor 31 oktober.

 Studenten trainingsavond (maandag)

Inloopavonden met materialen zoals pionnen, hesjes etc
Geen eigen trainer aanwezig
Gebruik van je eigen stick
Mogelijkheid voor half jaar of jaar lidmaatschap
Geen inschrijfgeld verschuldigd
Meer informatie kan je aanvragen via tc-senioren@hcdenbosch.nl

 

N.B.!
Check je mailadres, door in te loggen op de website. Bij Teammanager > Profiel > Bewerk, kun je je e-mailadres aanpassen. Het niet ontvangen van facturen wegens een foutief mailadres in onze administratie ontslaat je uitdrukkelijk niet van je betalingsverplichtingen.

 

Penningmeester HCDB
Postbus 1789
5200 BV 's-Hertogenbosch