Contributie & Lidmaatschap

Welkom bij hockeyclub 's-Hertogenbosch!

Je bent op zoek naar informatie over een lidmaatschap bij de mooiste club van het land. Die informatie kun je hier vinden. Je kunt je ook inschrijven via het inschrijfformulier hieronder.
Zijn er nog vragen, bel of mail dan gerust naar ons secretariaat (073 8 999 559) of secretariaat@hcdenbosch.nl

De inschrijving is open voor alle leeftijden en voor alle leeftijden is het mogelijk om geplaatst te worden. De enige beperking kan zijn dat er net in die jaargang niet direct ruimte is in bestaande teams.

HC 's-Hertogenbosch heeft geen wachtlijst.Inschrijfgeld
Voor junioren, mini's en senioren geldt een inschrijfgeld van € 60,00 (dit wordt niet gerestitueerd).

 
De contributies voor seizoen 2020/2021
Senioren A € 369 (22 jaar of ouder vóór 1 oktober)
Senioren B € 339 (18 -21 jaar vóór 1 oktober)
Junioren A/B/C/D € 369 *
Junioren E € 320 (8 - 9 jaar vóór 1 oktober)
Junioren F € 273 (7 jaar of jonger vóór 1 oktober)
Junioren G/Funkey € 210 (vanaf 4 jaar op woensdag)
Duo-lidmaatschap senioren € 280
Trainings-/Trimleden
Studenten trainingsavond
€ 244
€ 195 (jaar) € 95 (half jaar)
LG leden
€ 199
Niet spelende leden
€ 120
Max gezinscontributie € 1295**
Inschrijfgeld € 60

De contributies van Hockeyclub 's-­Hertogenbosch worden jaarlijks geïndexeerd.

* Er geldt een extra bijdrage van € 200,00 voor spelers en speelsters uitkomend in de 1e jeugdteams A, B, C, en D en 2e jeugdteams D.

** De maximale gezinscontributie is exclusief inschrijfgeld en de toeslagen voor tophockey, zaalhockey, verzuimen en boetes. De maximale gezinscontributie vervalt, indien de contributieverplichtingen niet tijdig zijn voldaan. Definitie van gezin: een gezin bestaat uit ouders en kinderen woonachtig op hetzelfde adres en (studerende) kinderen tot 25 jaar.

Regels inzake opzegging en aanpassen lidmaatschap
Opzegging van je lidmaatschap dient per e-mail te gebeuren vóór 1 juni via secretariaat@hcdenbosch.nl.
LET OP: Als je geen bevestiging hebt ontvangen, is je afmelding niet verwerkt en blijf je lid (incl. contributieverplichting).

Bij opzegging na 1 juni van het lopende seizoen dient de gehele contributienota betaald te worden.

Tot 1 juni is er de mogelijkheid om kosteloos op te zeggen.
Mochten je omstandigheden nog wijzigen ná 1 juni, kun je het secretariaat vragen je lidmaatschap om te zetten naar niet-spelend en eventueel vast de opzegging te verwerken per einde volgende seizoen.

Tot 1 september is er de mogelijkheid om het lidmaatschap nog om te zetten/aan te passen.
Afhankelijk van plaats is er gedurende het seizoen wel de mogelijkheid om alsnog spelend lid te worden.

Tot 1 februari is er de mogelijkheid om, bij geldige reden, het lidmaatschap voor de tweede helft van het seizoen om te zetten naar niet-spelend lid en restitutie aan te vragen. Dit is 30 % van de totale contributie. Dit kan echter alleen als er inclusief duo-leden het minimum aantal van 14 volledig betalende spelers in het team zit.

Omzetten naar niet-spelend lid is niet mogelijk met terugwerkende kracht.

Tot 1 juni is er de mogelijkheid een duo-lidmaatschap aan te vragen.

Timing verzending contributienota's
De facturen zullen vanaf 24 juli 2020 per mail verstuurd worden.

Met automatische incasso
Bij betaling in twee termijnen, zal worden geïnd vóór eind juli en rond 1 oktober.
Bij betaling in één termijn, is de incasso rond 1 september.

Zonder automatische incasso
Dient de contributie vóór 1 september 2020 te worden betaald op rekeningnummer NL50 RABO 0130 8677 72 ten name van Hockeyclub 's-­Hertogenbosch onder vermelding van factuur-­ en lidnummer.

Tophockeytoeslag: medio oktober.
Zaalcontributie: medio december.

Duo-lidmaatschap
Vanaf seizoen 2020-2021 biedt HC ‘s-Hertogenbosch de mogelijkheid voor een duo-lidmaatschap voor senioren en jong senioren. 

Afspraken
 • je traint volledig mee,
 • je speelt 50% van de wedstrijden,
 • minimaal 14 volledig betalende leden per team,
 • maximaal 2 duo’s per team,
 • duo’s melden zich voor 1 juli samen aan (bij de penningmeester via penningmeester@hcdenbosch.nl),
 • een duo-lid telt als ½ lid,
 • er zijn geen wijzigingen mogelijk gedurende het seizoen,
 • indien blessure bij een van de leden van het duo, is geen restitutie mogelijk maar moet e.e.a. onderling geregeld worden,
 • je stelt je aanvoerder en tc-senioren op de hoogte.

Teamkorting senioren
Vanaf seizoen 2020-2021 wordt de teamcontributie vervangen door een kortingsysteem per team:
- tot 14 volledig betalende leden 1% 
- 15-17 volledig betalende leden 2% 
- > 18 volledig betalende leden 5% 

Afspraken
 • alle contributies van het team moeten betaald zijn voor 1 februari,
 • het kortingsbedrag wordt na 1 februari in de teampot gestort,
 • teamkorting geldt voor senioren en jong senioren,
 • een duo-lid telt voor ½ speler.

Studenten trainingsavond (maandag)
 • Inloopavonden met materialen zoals pionnen, hesjes etc
 • Geen eigen trainer aanwezig
 • Gebruik van je eigen stick
 • Mogelijkheid voor half jaar of jaar lidmaatschap
 • Geen inschrijfgeld verschuldigd
 • Meer informatie kan je aanvragen via TC Senioren

Op 1 februari wordt bekeken of alle leden van het seniorenteam de contributie volledig hebben voldaan en wordt de teamkorting op de teampas gestort.

N.B.!
Check je mailadres door in te loggen op de website. Bij Teammanager > Profiel > Bewerk, kun je je e-mailadres aanpassen. Het niet ontvangen van facturen wegens een foutief mailadres in onze administratie ontslaat je uitdrukkelijk niet van je betalingsverplichtingen.

Conform het principe 'de vervuiler betaalt' kost laksheid € 15,- per herinnering/stornering per lid/per keer en worden deurwaarderskosten doorberekend (extra boven op de verschuldigde contributie). Bij onvolledige betaling per 1 november volgt automatische schorsing als lid, een boete van € 50,- en uiteindelijk (indien nodig) deurwaarder, royement en doorgeven van namen aan KNHB (ter vermijding van club shoppen).

Vragen of opmerkingen over de contributienota kunt u mailen naar secretariaat@hcdenbosch.nl of schriftelijk t.a.v.

Penningmeester HCDB
Postbus 1789
5200 BV 's-Hertogenbosch