Contributie & Lidmaatschap

Welkom bij hockeyclub 's-Hertogenbosch!

Je bent op zoek naar informatie over een lidmaatschap bij de mooiste club van het land. Die informatie kun je hier vinden. Je kunt je ook inschrijven via het inschrijfformulier hieronder.
Zijn er nog vragen, bel of mail dan gerust naar ons secretariaat (073 8 999 559) of secretariaat@hcdenbosch.nl

De inschrijving is open voor alle leeftijden en voor vrijwel alle leeftijden is het mogelijk om geplaatst te worden. De enige beperking kan zijn dat er net in die jaargang niet direct ruimte is in bestaande teams.
We hebben op dit moment geen wachtlijst voor mini's, je kunt direct geplaatst worden bij funkeyhockey (junioren G) en als trainingsmini.Inschrijfgeld
Voor junioren, mini's en senioren geldt een inschrijfgeld van € 60,00 (dit wordt niet gerestitueerd).

 
De contributies voor seizoen 2020/2021
Senioren A € 369 (22 jaar of ouder vóór 1 oktober)
Senioren B € 339 (18 -21 jaar vóór 1 oktober)
Junioren A/B/C/D € 369 *
Junioren E € 320 (8 - 9 jaar vóór 1 oktober)
Junioren F € 273 (7 jaar of jonger vóór 1 oktober)
Junioren G € 210 (5 jaar op zondag)
Duo-lidmaatschap senioren € 280
Trainings-/Trimleden
€ 244
LG leden
€ 199
Niet spelende leden
€ 120
Max gezinscontributie € 1295**
Inschrijfgeld € 60

De contributies van Hockeyclub 's-­Hertogenbosch worden jaarlijks geïndexeerd.

* Er geldt een extra bijdrage van € 200,00 voor spelers en speelsters uitkomend in de 1e jeugdteams A, B, C, en D en 2e jeugdteams D.

** De maximale gezinscontributie is exclusief inschrijfgeld en de toeslagen voor tophockey, zaalhockey, verzuimen en boetes. De maximale gezinscontributie vervalt, indien de contributieverplichtingen niet tijdig zijn voldaan. Definitie van gezin: een gezin bestaat uit ouders en kinderen woonachtig op hetzelfde adres en (studerende) kinderen tot 25 jaar.

Regels inzake opzegging
Opzegging van je lidmaatschap dient per e-mail te gebeuren vóór 1 juni via secretariaat@hcdenbosch.nl.
LET OP: Als je geen bevestiging hebt ontvangen, is je afmelding niet verwerkt en blijf je lid (incl. contributieverplichting).

Bij opzegging na 1 juni van het lopende seizoen dient de gehele contributienota betaald te worden.

Timing verzending contributienota's
De facturen zullen vanaf 24 juli 2020 per mail verstuurd worden.

Met automatische incasso
Bij betaling in twee termijnen, zal worden geïnd vóór eind juli en rond 1 oktober.
Bij betaling in één termijn, is de incasso rond 1 september.

Zonder automatische incasso
Dient de contributie vóór 1 september 2020 te worden betaald op rekeningnummer NL50 RABO 0130 8677 72 ten name van Hockeyclub 's-­Hertogenbosch onder vermelding van factuur-­ en lidnummer.

Tophockeytoeslag: medio oktober.
Zaalcontributie: medio december.

N.B.!
Check je mailadres door in te loggen op de website. Bij Teammanager > Profiel > Bewerk, kun je je e-mailadres aanpassen. Het niet ontvangen van facturen wegens een foutief mailadres in onze administratie ontslaat je uitdrukkelijk niet van je betalingsverplichtingen.

Conform het principe 'de vervuiler betaalt' kost laksheid € 15,- per herinnering/stornering per lid/per keer en worden deurwaarderskosten doorberekend (extra boven op de verschuldigde contributie). Bij onvolledige betaling per 1 november volgt automatische schorsing als lid, een boete van € 50,- en uiteindelijk (indien nodig) deurwaarder, royement en doorgeven van namen aan KNHB (ter vermijding van club shoppen).

Vragen of opmerkingen over de contributienota kunt u mailen naar secretariaat@hcdenbosch.nl of schriftelijk t.a.v.

Penningmeester HCDB
Postbus 1789
5200 BV 's-Hertogenbosch