4-6-2021
AL

ALV op 12 oktober 2021

Nieuwsafbeelding
Tijdens onze laatste algemene ledenvergadering (ALV), die online plaats vond, hebben wij het voornemen geuit om in mei van dit jaar een volgende ledenvergadering te houden in verband met het aflopen van de eerste bestuurstermijn van onze voorzitter.

Het heeft onze voorkeur een volgende ALV (als vanouds) in ons clubhuis te houden in plaats van digitaal.

Nu wij nog altijd met corona te maken hebben en met alle uitdagingen die daarbij horen, hebben wij – na goed overleg met onze Raad van Advies – besloten om niet in mei van dit jaar een digitale (buitengewone) ALV te houden. Nu wij verwachten dat ons clubhuis volgend seizoen weer open mag zijn voor een fysieke bijeenkomst, zullen wij onze jaarlijkse ALV dit jaar op dinsdag 12 oktober 2021 houden.

Alsdan zullen in ieder geval de (her)verkiezing van de voorzitter, de uitdagingen van onze vereniging, de plannen voor de toekomst en (zoals gebruikelijk) de financiële verantwoording op de agenda staan.

Noteer deze datum alvast in je agenda zodat ook je daarbij aanwezig kunt zijn. De uitnodiging daarvoor, de agenda en daarbij horende stukken zullen uiterlijk 14 dagen van tevoren worden verstrekt.