16-4-2021
AL

‘HCDB-loyaliteitsbonus’ voor seniorenteams

Nieuwsafbeelding
Beste loyale seniorlid,
 
We zien dat de meeste senioren staan te trappelen om de hockeystick uit de kast te kunnen halen! Van de beperkte mogelijkheden om weer te starten met trainen wordt gelukkig enthousiast gebruik gemaakt. Maak jij er ook al gebruik van?

We streven ernaar om de tweede helft van het seizoen op te rekken en deze zomer zo lang mogelijk door te trainen. Over hetgeen we de komende maanden aan hockey- en andere activiteiten aanbieden, zal je afzonderlijk worden geïnformeerd vanuit de tc-, senioren- en/of de evenementencommissie.
 
Financiële positie 
De solidariteit van jou en onze andere leden is groot gebleken en de meeste van jullie hebben de contributie voldaan, waarvoor dank! De financiële positie van de hockeyclub laat het helaas, zoals veel grote sportverenigingen, niet toe om onze leden individueel financieel tegemoet te komen voor het feit dat ze dit seizoen nauwelijks hebben kunnen hockeyen. Uiteraard vinden wij dat erg vervelend voor iedereen. De reden hiervoor is dat, ondanks de weinige activiteiten op de club, veel vaste kosten gewoon blijven doorlopen. Denk hierbij aan salarissen van alle vaste medewerkers, huur van de accommodatie, onderhoud, vaste kosten horeca, KNHB-bijdrage, hockeymaterialen, etc. 

Geen inkomsten horeca
Daartegenover staat dat we dit jaar vooralsnog helemaal geen inkomsten hebben uit de horeca, die bij ons, net als andere verenigingen, een groot deel uitmaakt van de begroting. We doen er alles aan om waar mogelijk geen onnodige kosten te maken en zoveel mogelijk gebruik te maken van subsidies en regelingen die de overheid ons biedt. De verwachting is dat we onderaan de streep een klein verlies gaan maken. Het definitieve resultaat hangt uiteraard nog af van wat er de komende maanden gaat gebeuren. De algehele financiële verantwoording zal worden besproken tijdens de ALV in het najaar.

HCDB-Loyaliteitsbonus 
De verwachtingen voor seizoen 2021/2022 om weer te kunnen hockeyen zijn positief gezien het vaccinatieprogramma. Toch willen wij een financieel gebaar maken naar onze loyale seniorleden; de categorie spelende leden die wat betreft het beoefenen van de hockeysport het zwaarst getroffen is door de maatregelen van de overheid. We willen deze leden hiermee bedanken voor hun getoonde loyaliteit tijdens deze voor iedereen lastige Corona periode. 

Dit financiële gebaar gaat ingevuld worden door het geven van een zogenaamde ‘HCDB-loyaliteitsbonus’ per team. Dit betekent dat alle (breedte) seniorenteams bij de start van het nieuwe seizoen, medio september, een bedrag van € 400,00 per team gestort krijgt op hun team-pas! Een unieke HCDB-loyaliteitsbonus!

Deze team passen liggen al klaar en kunnen in gebruik genomen worden zodra er weer gehockeyd kan worden. Er is slechts één ‘harde’ spelregel: Alle teamleden moeten de contributie over het seizoen 2020/2021 betaald hebben. Uitgangspunt is wel met deze loyaliteitsbonus dat het aantal seniorenteams het volgende seizoen nagenoeg in stand blijft.    
 
Namens het bestuur.

Rob Almering (voorzitter)

Bijgevoegd vind je ook de brief in PDF.

NB. Ten aanzien van de voorwaarde dat alle teamleden de contributie over het seizoen 2020/2021 betaald hebben wordt 31 mei 2021 als peildatum aangehouden!