22-9-2020
AL

Registreer via de QR-code

Nieuwsafbeelding
Het is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar zich voor ieder bezoek aan ons complex te registreren.
Dat kan op drie manieren:
- vooraf via de website;
- vooraf via de clubapp: tab Meer > Coronaregistratie
- bij aankomst op de club via de posters bij de ingangen op de club;