29-1-2020
AL

Nieuwe vertrouwenscontactpersoon

Nieuwsafbeelding
Mijn naam is Sanne Wuisman en ik ben vanaf 1 januari 2020  de nieuwe vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen de vereniging. Ik ben al een aantal jaren betrokken bij de vereniging omdat onze drie kinderen al van jongs af aan lid zijn van HC ‘s-Hertogenbosch en hier met veel plezier hockeyen. Vanwege mijn juridische achtergrond en betrokkenheid bij de vereniging heeft het bestuur mij gevraagd om deze rol op mij te nemen. Daarnaast wil ik graag bijdragen aan een veilig sportklimaat. Hiertoe heb ik inmiddels bij de Academie voor Sportkader de cursus voor Vertrouwenscontactpersoon gevolgd. 

Vanaf 2020 is er een meldplicht voor bestuurders en begeleiders wanneer er een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik is. De VCP-er heeft geen meldplicht en gaat altijd vertrouwelijk met de informatie om, die zij krijgt. Als VCP-er ben ik onafhankelijk en zal ik het bestuur stimuleren het incident op te lossen en steeds te werken aan een veilig sportklimaat. Vandaar dat ik ook deel uitmaak van de commissie Sportiviteit en Respect (Veilig Sportklimaat).

Rol Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Elk lid, ouder van een spelend lid, vrijwilliger of bestuurslid van onze vereniging die vragen heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag kan contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon (VCP). Een VCP is in deze situaties het aanspreekpunt binnen HC ‘s-Hertogenbosch en biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp binnen de vereniging en/of het tucht- en strafrecht. 

De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. 
Daarnaast adviseert en stimuleert zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.

Onder ‘ongewenst gedrag’ valt onder andere:
✓  Agressie en geweld
✓  Seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten
✓  Pesten en negeren
✓  Discriminatie
✓  Elke andere vorm van gedrag dat indruist tegen de geldende normen en waarden en/of de gedragsregels zoals deze gelden binnen HC ‘s-Hertogenbosch.

Wanneer iemand contact zoekt met een VCP, zorgt deze voor alle betrokkenen voor een
veilige omgeving. De VCP gaat altijd vertrouwelijk om met de ontvangen informatie. ​
De VCP van HC ‘s-Hertogenbosch is per mail te bereiken voor het maken van een afspraak.