19-7-2019
AL

Contributies seizoen 2019/2020

Nieuwsafbeelding
De contributies voor seizoen 2019/2020 zijn vastgesteld.

Er vindt een kleine indexatie plaats ter dekking van inflatie en stijging van huur van onze hockeyvelden, gemeentelijke belastingen, verzekering en onderhoud van ons complex.

Dit resulteert concreet in een verhoging van de contributies van € 7,00 tot € 9,00 voor het gros van de spelende junioren en senioren, €5 voor het LG hockey en €3 voor niet spelende leden.

In de loop van de volgende week zullen de definitieve bedragen worden gecommuniceerd.