24-6-2019
AL

Teamindeling Mini's 2019-2020

Nieuwsafbeelding

Beste ouders/verzorgers van onze Jongste Jeugd,

Hierbij de nieuwe teamindeling voor het seizoen 2019/2020.

Als minicommissie streven we ernaar om teams in te delen op basis van gelijkgestemden, binnen de door de KNHB vastgestelde leeftijdsindeling. Het belangrijkste bij de mini's is dat ze met veel plezier op het hockeyveld staan. Dit plezier hebben ze als ze samen met hun teamgenoten, coaches, trainers en ouders er een leuk seizoen van maken, sociaal en sportief. Omdat de leeftijd waarop kinderen gaan hockeyen steeds lager ligt, ontstaan er eerder niveauverschillen tussen kinderen wat invloed kan hebben op het spelplezier.

Bij het maken van de indeling worden de volgende criteria gehanteerd:

1. Leeftijd volgens de KNHB-regels. Dit betekent dat we vasthouden aan geboortedata van 1 oktober-1 oktober het volgende jaar.

2. Vanwege opzeggingen worden regelmatig kinderen van de wachtlijst opgeroepen om te komen hockeyen bij onze mooie club. We streven ernaar deze kinderen direct in de lijn van hun leeftijd te plaatsen.

3. Uitgangspunt aantal spelers/speelsters:

- 3-tal: 7/8 mini's
- 6-tal: 7/8 mini's
- 8-tal: 9/10 mini's

Mochten er in een lijn te veel mutaties zijn dan kunnen wij afwijken van deze aantallen.

4. Hockeykwaliteiten:

Ook op jonge leeftijd zien we al veel verschil in hockeyvaardigheden. De Minicommissie is zich er echter van bewust dat de grote ontwikkeling die kinderen doormaken en nog gaan doormaken, zowel motorisch, cognitief als sociaal, ook veel invloed gaat hebben op de hockeyvaardigheden van deze kinderen. Zodoende kan er bij de mini’s geen sprake zijn van een selectiebeleid.

De KNHB heeft hier in 2018 een duidelijke visie over geformuleerd en HC ’s-Hertogenbosch neemt deze visie mee in het uitzetten van beleid omtrent de selecties. Voor meer informatie over deze visie verwijzen we naar de website van de KNHB

In het verlengde hiervan zijn we dit jaar gestart met het indelen op basis van clusters in alle lijnen. Binnen een cluster zijn de teams op papier gelijkwaardig.

Ter illustratie:

In een lijn zijn er bijvoorbeeld drie clusters.
- Team 1 en 2 is een cluster
- Team 3 en 4 is een cluster
- Team 5,6 en 7 is een cluster

De teams in elk apart cluster zijn dan op papier gelijkwaardig.Tijdens het seizoen verzamelt de minicommissie informatie over de spelers/speelsters.

Dit doen wij door middel van:
- gesprekken met coaches en trainers;
- twee keer per jaar worden er evaluatieformulieren ingevuld door coaches en trainers;
- motorische testjes 1 à 2 keer per jaar;
- observatie van de lijncoördinatoren hele jaar door of observatie door externen op verzoek van Minicommissie.

Hierbij wordt gekeken naar onder andere onderstaande punten:
- Motivatie, houding en gedrag binnen het team, naar de coach en spelleider.
- Coachbaarheid, kind kenmerken (denkers, doeners, dromers)
- Tactisch inzicht, spelinzicht
- Motorische vaardigheden.
- Balbeheersing en behendigheid van de stick

5. Er wordt geen rekening gehouden met een vriendjesverzoek. De reden daarvoor is dat alle kinderen dan ook op sociaal gebied gelijkwaardig starten in een team. Kliekjes vorming wordt voorkomen en het hockeyen met veel verschillende kinderen zal de sociale ontwikkeling stimuleren (nieuwe vriendjes maken, groepsvorming).

Het uitgangspunt van de minicommissie is dat kinderen met minimaal twee kinderen van het huidige team in het nieuwe team worden geplaatst. Het is niet altijd mogelijk aan dit uitgangspunt vast te houden. Vanaf tweede jaar D-jeugd is een vriendenverzoek mogelijk.

Mochten er ouders zijn die vragen hebben naar aanleiding van de nieuwe teamindeling dan is er een inloopavond op 1 juli om 20.00u in het clubhuis. Graag vooraf een mail sturen naar minicommissie@hcdenbosch.nl dat u wilt komen. Graag naam van het kind en team aangeven in deze mail.


Het document is voor leden op te halen door in te loggen op onze website op Teammanager en dan Club > Documenten > Jeugdcommissie

In verband met de AVG is het niet toegestaan dit document openbaar op de site te plaatsen.