13-7-2018
AL

Contributies seizoen 2018 - 2019

Nieuwsafbeelding
De contributies voor seizoen 2018/2019 zijn vastgesteld.

Er vindt een kleine indexatie plaats ter dekking van inflatie en stijging van huur van onze hockeyvelden, gemeentelijke belastingen, verzekering en onderhoud van ons complex.

Dit resulteert concreet in een verhoging van de contributies van € 7,00 tot € 8,00 voor het gros van de spelende junioren en senioren, €4 voor het LG hockey en €2 voor niet spelende leden.

Het volledig contributie overzicht is vermeld op de website bij clubinfo, "contributie & lidmaatschap":