30-5-2018
AL

Wisseling van de wacht

Op 29 mei heeft de voorzitterswisseling van HC 's-Hertogenbosch plaatsgevonden.

Mieke was 12 jaar lang op onnavolgbare wijze voorzitter van onze mooie club. Zij werd door haar voorganger Rob Campbell en door Klaas de Leeuw, bestuurslid Algemene zaken, geprezen voor de manier waarop zij het voorzitterschap al die jaren gestalte gegeven heeft.Mieke is daarna benoemd tot erevoorzitter van HC 's-Hertogenbosch.

Rob Almering is vervolgens benoemd tot nieuwe voorzitter en heeft zichzelf voorgesteld aan de aanwezigen. Hij is zich bewust van de waarde van de HCDB-cultuur en ziet het als een belangrijke uitdaging ervoor te waken dat HCDB een sportieve ontmoetingsplek is en blijft voor leden, supporters en een ieder die zich verbonden voelt met de club.Mieke bedankt, en Rob welkom op HCDB!