9-4-2018
AL

VertrouwensContactPersoon (VCP)

Nieuwsafbeelding
HC 's-Hertogenbosch vindt het belangrijk dat iedereen zich op de club thuis voelt en kan sporten in een veilige omgeving:
Plezier beleven in je sport, samen met je elftalgenoten, coach, trainer, scheidsrechters, mede-vrijwilligers, supporters langs de lijn en de gasten die wij op onze club ontvangen. 
Je prettig en veilig voelen en jezelf kunnen zijn, in en om het clubhuis, ongeacht leeftijd, sekse of seksuele geaardheid. 

Het bestuur van HCDB hecht er grote waarde dat er binnen de vereniging iemand in de buurt is waar je terecht kunt in situaties die anders zijn dan hierboven omschreven. Daarom is ervoor gekozen om een VertrouwensContactPersoon (VCP) aan te stellen.
 
Birgitte van den Heuvel-Stoop is binnen HCDB de VCP waar je terecht kunt als je iets kwijt wilt hierover.

Wanneer kun je bij de VCP terecht?
Je kunt bij de VCP terecht met vragen of opmerkingen over situaties waarin jij je op de club niet op je gemak hebt gevoeld, zoals pesten en gepest worden, het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort,
(een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag, de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach. Of je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team. Maar ook als je je afvraagt of jouw gedrag als trainer/coach verstandig is of wanneer iemand je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen bij de club: leden, ouders, trainers/coaches, vrijwilligers met vragen, twijfels of signalen over zaken die met ongewenst (intimiderend) gedrag te maken hebben. De VCP behandelt niet zelf inhoudelijk de klacht, maar zoekt gezamenlijk en in overleg naar de volgende stap.

Werkwijze
Wanneer je de VCP belt of mailt, gaan we samen bekijken welke stappen ondernomen moeten worden. Samen bepalen we of je dit zelf doet of dat we daar hulp van derden bij inschakelen. Jij hebt hierbij de regie.

Vertrouwelijkheid
De VCP is en werkt zelfstandig en onafhankelijk van het bestuur. Meldingen worden alleen anoniem aan het bestuur gemeld volgens een vast protocol. 

Contact
Heb je vragen, twijfels of signalen over pesten, (seksuele) intimidatie of machtsmisbruik, of heb je goede idee├źn om HCDB en haar leden een veiligere sportomgeving te geven? Neem dan contact op via: mailto:vcphcdb@gmail.com