Arbitrage

Een goede wedstrijd hockey heeft goede arbitrage nodig en dat is juist waarvoor de hockeyclub Den Bosch een arbitragecommissie in het leven heeft geroepen. De missie is heel simpel:

De kwaliteit van de arbitrage te waarborgen, zodat eenieder op zijn of haar niveau een wedstrijd durft en kan fluiten op een zodanige manier dat beide teams hier profijt van hebben en plezier in het spel behouden.

Wat is arbitrage?
Arbitrage, ook wel bekend als scheidsen, is het begeleiden van een wedstrijd in goede banen op een sportieve, onpartijdige manier. Om dit goed te doen zijn er duidelijke afspraken tussen de scheidsen en de teams nodig. De belangrijkste afspraken zijn natuurlijk het navolgen van de spelregels, die op de website van de KNHB te vinden zijn. Op deze website zijn ook de briefings en andere tips te vinden die je kunnen helpen bij het fluiten. Heb je toch nog vragen over spelregels of wil je graag tips bij het fluiten? Mail dan naar arbitrage@hcdenbosch.nl.


Arbitragecommissie
Binnen de hockeyclub kennen we een arbitragecommissie die zich bezighoudt met het aanwijzen van scheidsrechters op wedstrijden en het begeleiden van deze wedstrijden. Hierbij is het belangrijk dat de scheidsrechters zo goed mogelijk, naar zijn of haar eigen vermogen ingedeeld wordt en hierbij ondersteunt waar nodig. Dit alles op een plezierige manier om het plezier in het fluiten te verhogen. De doelstellingen van de arbitragecommissie zijn dan ook als volgt:
  • Een prettigere sfeer te scheppen bij de vereniging om te fluiten en gefloten te worden;
  • De motivatie bij de scheidsrechters te verhogen.

Begeleiden
Bij het begeleiden van scheidsrechters richten wij ons voornamelijk op de volgende zaken:
  • Positionering (het meelopen van de scheidsrechter);
  • Manier van fluiten (actieve beweging);
  • Durven te fluiten (er zijn);
  • Samenwerking tussen de scheidsrechters;
  • Voordeelregeling (flow of the game).

Gedurende het hele seizoen loopt de arbitragecommissie langs de velden om her en der te ondersteunen. Mocht je het moeilijk vinden en graag meer persoonlijke aandacht in het begeleiden kun je dit aangeven aan arbitrage@hcdenbosch.nl. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat wij bij een van jouw wedstrijden aanwezig zijn om je hierin te ondersteunen.