Onze Bossche Basis

Onze Bossche Basis is de leidraad voor Sportiviteit en Respect van onze club.

De commissie Sportiviteit & Respect heeft clubregels vastgesteld aan de hand van de uitslag van de enquête binnen de club en regels die reeds opgesteld zijn door de KNHB.

Clubregels van "Onze Bossche Basis”

1.Plezier is nummer 1.
2.Iedereen is welkom.
3.Wij laten kinderen hun spel spelen.
4.Wij tonen respect voor elkaar.
5.Ons publiek en coaches moedigen positief aan.
6.Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
7.Vloeken en schelden doen we hier niet.
8.Voor en na de wedstrijd geven wij elkaar een hand.
9.Na de wedstrijd drinken we een drankje met elkaar.
10.Iedereen mag fouten maken.
11.We spreken elkaar aan op onsportief gedrag.
12.We respecteren de scheidsrechter.
13.Ouders moedigen aan en coachen niet mee.
14.We zijn teamsporters.