Lidmaatschap

Inschrijven als lid
Wilt u uw kind inschrijven bij Hockeyclub 's-Hertogenbosch, dan vragen we u rekening te houden met de volgende aandachtspunten:
· Hockeyclub 's-Hertogenbosch kan niet alle inschrijvingen direct honoreren en werkt noodgedwongen met een wachtlijst;

· Kinderen geboren na 1 oktober 2009, kunnen zich aanmelden als mini en worden op de wachtlijst geplaatst;

· Broertjes of zusjes en kinderen van seniorleden geboren na 1 oktober 2009 kunnen zich aanmelden als mini en worden geplaatst op de wachtlijst;

· Meisjes geboren tussen 30 september 2000 en 1 oktober 2009 worden geplaatst op de wachtlijst; de kans dat zij geplaatst kunnen worden is niet groot vanwege het grote aantal aanmeldingen in deze categorie;

· Voor kinderen die al gehockeyd hebben en van buiten de regio naar 's-Hertogenbosch verhuizen, wordt per situatie en leeftijdscategorie gekeken wanneer en in welk team zij geplaatst kunnen worden;

· Kinderen die worden uitgenodigd of zich aanmelden voor de selectieteams, kunnen in deze teams geplaatst worden indien ze zich bij de beste zes spelers van dat selectieteam plaatsen.


De contributies voor seizoen 2016/2017
Senioren A
€ 340 ( 22 jaar of ouder / vóór 1 oktober )
Senioren B
€ 310 ( 18 -21 jaar / vóór 1 oktober )
Junioren A/B/C/D
€ 340* ( 10-17 jaar / vóór 1 oktober )
Junioren E
€ 295 ( 8 - 9 jaar / vóór 1 oktober )
Junioren F
€ 250 ( 7 jaar of jonger / vóór 1 oktober )
Trainings/Trimleden
€ 222
LG hockeyers
€ 183
Niet-spelende leden
€ 111
Max gezinscontributie
€ 1.190**
Inschrijfgeld senioren
€ 60
Inschrijfgeld junioren
€ 60
Contributiebedragen worden jaarlijks voor inflatie geïndexeerd.
* er geldt een extra bijdrage van € 200 voor spelers en speelsters uitkomend in de 1e jeugdteams A, B, C, D en 2e jeugdteams D.
**De maximale gezinscontributie is berekend op basis van veldhockey en Niet spelend lidmaatschap.(Exclusief zaalhockey, Tophockeytoeslag en éénmalig inschrijfgeld)
Definitie gezin: een gezin bestaat uit ouders en kinderen woonachtig op hetzelfde adres en (studerende) kinderen tot 25 jaar. 


Inschrijfgeld
Voor junioren, mini's en senioren geldt een inschrijfgeld € 60,-.
 

Opzegging
Opzegging van uw lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 juni via secretariaat@hcdenbosch.nl.

LET OP: Indien U geen bevestiging heeft ontvangen is uw afmelding niet verwerkt.

Indien u ná 1 juni opzegt, zullen wij u € 50,00 kosten in rekening moeten brengen. Bij opzegging na 1 september van het lopende seizoen dient de gehele contributienota betaald te worden.

Contributienota's
De facturen zullen vanaf half juli per mail verstuurd gaan worden.

De contributie voor degenen die een automatische incasso hebben afgegeven voor 2 termijnen, zal worden geïnd vóór eind juli en rond 1 oktober van het lopende seizoen.

De contributie van degenen die een automatische incasso voor één termijn afgegeven hebben, zal geïnd worden rond 1 september.

Indien u geen automatische incasso afgegeven heeft, wordt u uitdrukkelijk verzocht de contributie vóór 1 september van het lopende seizoen te voldoen op rekeningnummer NL50 RABO 0130 8677 72 t.n.v. Hockeyclub ’s-Hertogenbosch o.v.v. factuurnummer. 

De factuur voor de tophockeytoeslag zal medio oktober verstuurd worden.
De factuur voor de zaalcontributie zal medio december verstuurd worden.

Conform het principe ‘de vervuiler betaalt’ kost laksheid €15,- per herinnering/stornering per lid/per keer en worden deurwaarderkosten doorberekend (extra bovenop de verschuldigde contributie). Bij onvolledige betaling per 1 november volgt automatische schorsing als lid, een boete van €50,- en uiteindelijk (indien nodig) deurwaarder, royement en namen naar KNHB (ter vermijding van club shoppen).

Vragen of opmerkingen over de contributienota kunt u mailen naar secretariaat@hcdenbosch.nl óf schriftelijk t.a.v. Penningmeester HCDB, Postbus 1789, 5200 BV ’s-Hertogenbosch.
 
NB!
Checkt u uw mailadres door in te loggen op de website. Bij Instellingen kunt u uw e-mailadres aanpassen. Het niet ontvangen van facturen wegens een foutief mailadres in onze administratie ontslaat u uitdrukkelijk niet van uw betalingsverplichtingen!