17-3-2017
AL

Tuchtcommissie HCDB

Punt van aandacht voor aanvoerders, managers en coaches

Als een speler geschorst is door KNHB en/of door de Tuchtcommissie van HCDB dan mag de betrokken speler niet op het wedstrijdformulier voorkomen. Als de bond constateert dat een geschorste speler toch op het formulier staat dan leidt dit tot een boete van €250,- en drie punten aftrek wegens het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Dus oproep aan de aanvoerders, managers en coaches om hier goed op te letten.